หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ Vision :

เราอยากเห็นผู้คนมีความสุขกับการการมีสุขภาพที่ดี จึงมุ่งเน้นคัดสรรสารสกัดทั่วทุกมุมโลก มาผลิตเป็นอาหารเสริม เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ด้วยมาตรฐานการผลิต และคุณภาพระดับสากล ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จัดจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ในราคาที่เหมาะสม ส่งมอบตรงเวลา ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์ และมีจรรยาบรรณเพื่อความยั่งยืน

 

พันธกิจ Mission :

  • คิดค้นและวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น โดยอยู่ในกรอบความปลอดภัย และเห็นผลจริง เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้คน
  • เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยตามมาตราฐานสากล
  • มุ่งเน้นคุณภาพ สร้างประสบการณ์และบริการที่ดี เพื่อความพึงพอใจเหนือความคาดหมายของลูกค้า
  • ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อบริโภค และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้การยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
  • เพิ่มช่องทางการตลาด ขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง เพื่อครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลก
  • พัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ และส่งมอบความรู้ให้กับผู้คน
  • เราคือผู้ให้มากกว่าผู้รับ

 

ค่านิยมองค์กร Value :

AKIRIS

A : Attitude (ทัศนะคติ)

K : Knowledge (ความรู้)

I  : Imagine (จินตนาการ)

R : Respect (ความเคารพ)

I  : Integrity (ซื่อสัตย์)

S : Skill (ทักษะ)

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.